Föreläsningar

Det är i ungdomen man löper den största risken för att dras in i sekter eller i totalitära rörelser. Den mänskliga hjärnan är inte fullt utvecklad förrän i tjugofemårsåldern och gör att en ung människa tar större risker, har låg impulskontroll och har en oförmåga till att se konsekvenser av ett handlade.

 

Om rätt förutsättningar finns blir unga människor ofta lätta byten för rörelsernas värvare. Mina föreläsningar riktar sig därför specifikt till ungdomar i 16-25 års-åldern. Jag trivs extra bra när jag får tala till ungdomar som går sista året på gymnasiet eftersom de står inför en stor förändring i sina liv. Många beger sig efter gymnasiet ut på resor i världen och just på den typen av resor är risken extra stor att de möter människor som inte vill dem väl.

 

Jag vill ge dem några insikter och verktyg för att öka deras motståndskraft om de hamnar i situationer där människor försöker locka in dem i destruktiva sammanhang. Med utgångspunkt från min egen sekthistoria väver jag in fakta om sekter och totalitära rörelser och landar i den senaste forskningen om påverkan och manipulation. Jag avslutar med en workshop som syftar till att ungdomarna praktiskt ska få möjlighet att ta till sig teorin och göra begreppen till sina egna.
Jag föreläser också gärna för pedagoger och föräldrar på samma tema, gärna i anslutning till föreläsningar för deras ungdomar eftersom det gör det möjligt för vidare dialog och bearbetning.

 

Kontakta mig gärna för mer information.

Den 18 oktober 2017 var jag gäst i SVT:s Gokväll och berättade om boken och om min tid i Scientologikyrkan.

Det är i ungdomen man löper den största risken för att dras in i sekter eller i totalitära rörelser