” Den huvudsakliga anledningen till att vissa unga söker sig till extremism i olika former handlar ofta om sociala och känslomässiga orsaker, snarare än om det ideologiska innehållet”                           ”Våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige”.  Säpo-rapport 2010

Bokpremiär under 2017

In

Stefan Malmström

In

Föreläsningar

In

” En sekt har oftast fyra kriterier: att den är sluten och manipulativ, att medlemmarna anser att de har den absoluta sanningen, att ledarstilen är auktoritär, och att den gör skarp åtskillnad mellan ”goda medlemmar” och ”onda ickemedlemmar” –  Karl-Erik Nylund

”Så imponerad!”

”Jag är så imponerad av den här boken. En riktigt rafflande spänningsroman som samtidigt ger inblickar i en värld jag tidigare var helt okunnig om. Fantastiskt bra.”

Nils Thulin

”Fängslande föreläsningar”

”En stark vittnesskildring om de mörka krafter som verkar i samhällets utkanter. Vi tror att våra elever nu är bättre förberedda för att säga nej till ondskan och destruktiva krafter.”

Johan Melin, rektor och Marcus Boström, bitr rektor, Ehrensvärdska gymnasiet, Karlskrona

”Ruskigt spännande”

”Boken är verkligen bra och superspännande!!! Jag hade problem med att läsa de sista tjugo sidorna eftersom det var så spännande. Var tvungen att skumma igenom sidorna för sedan våga läsa dem ordentligt.”

Lisa Helmersson